Jaargang 17 (2000)

2000 17e jaargang nr.1
Van de redactie – p. 2
Lars van den Hoek Ostende – In Memorian: Remmert Daams (1948-1999) – p. 3-4
Jelle W.F. Reumer – Olifanten hebben een snorkel! Een boek en een symposium ter ere van Paul Y. Sondaar – p. 5-7
Jelle Reumer – …. en mammoeten hebben een ridder: een lintje en een glas champagne ter ere van Dick Mol – p. 8
F.A.J. Hamann en L.W. van den Hoek Ostende – Een watermol (Desmana cf. moschata) op het strand bij Nieuwvliet-Bad – p. 9-12
Klaas Post – Everzwijnjagers? – p. 13-14
A.T. Clason, F.J. Laarman en L.S. de Vries – Oeros en eland: 14C-datering als correctie op archeologische datering – p. 15-16
André Veldmeijer – Over waarom men pterosauriërs voor uitgestorven vleermuizen aanziet en of dit begrijpelijk is of niet – p. 17-29
Karin Walch – De eland in het Holoceen van Nederland – p. 30-46
J. Bol – Twee vergroeide vingerkootjes van Ancylotherium pentelicum – p. 47-52
John de Vos, Jacob Leloux en Lars van den Hoek Ostende – Uit de literatuur – p. 53-57


2000 17e jaargang nr.2
Van het bestuur – p. 59
Andre A. Slupik – Consolideren van subfossiel bot – p. 60-77
Andrew Currant en John Stewart – Vondst van de maand – p. 78-79
Hans van Essen – Colombiaanse schimmen en het ongenoegen van Falconer – p. 80-89
Karin Walch – De eland in het Holoceen van Nederland – p. 90-111
J. Alan Holman – New herpetological records from the Middle Pleistocene Boxgrove Hominid Site, England – p. 112-120