Over de WPZ

De Werkgroep Pleistocene Zoogdieren is een vereniging waarin amateur- en beroepspaleontologen samenwerken. De vereniging richt zich op het verzamelen en bestuderen van zoogdierfossielen uit het Pleistoceen.

Op 17 april 1982 werd de WPZ opgericht door een aantal amateur- en beroepspaleontologen die vooral geïnteresseerd waren in Pleistoceen Nederland. Vier jaar later kreeg de werkgroep de status van vereniging.

Statuten en reglementen
Beleidsplan 2015-2020
Jaarverslagen

De WPZ organiseert vier bijeenkomsten per jaar voor haar leden. Deze vinden verspreid in Nederland en soms ook  België plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden er lezingen gegeven door leden en gastsprekers uit binnen- en buitenland. De bijeenkomsten gaan soms gepaard met een excursie of workshop.

Op deze website vindt u informatie over de WPZ maar ook nieuws over het Pleistoceen. Dit nieuws is zeer divers en veelal aangeleverd door leden van de WPZ die een bijzondere vondst hebben gedaan, informatie over een bepaald onderwerp hebben of een verslag hebben gemaakt van een excursie of workshop.

Iedereen die geïnteresseerd is in paleontologie kan lid worden van de WPZ.
Leden zijn natuurlijke personen, die zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur. Zij ontvangen twee keer per jaar het tijdschrift Cranium, waarvoor zij ook zelf artikelen mogen aanleveren. Daarnaast ontvangen zij via de e-mail uitnodigingen voor de bijeenkomsten, deelname aan de excursie en worden zij op de hoogte gebracht van andere interessante activiteiten, zoals congressen, openingen van tentoonstellingen of andere bijeenkomsten.
Gezinsleden zijn natuurlijke personen, die zich als voordeurdeler van een gewoon lid hebben aangemeld. Gezinsleden ontvangen geen post van de vereniging, maar hebben wel het recht deel te nemen aan activiteiten, excursies en bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging.

Het lidmaatschap van de WPZ loopt van januari tot en met december.
Opzeggen voor het volgende kalenderjaar kan tot 1 december van het lopende jaar.
De jaarlijkse contributie is € 30,- voor leden en € 10,- voor gezinsleden.

U kunt lid worden door:

  • Het formulier in te vullen:  https://pleistocenemammals.com/inschrijven/
  • een e-mail te sturen naar de ledenadministratie van de WPZ (ledenadministratie@pleistocenemammals.com) met als onderwerp “nieuw lid”. Vergeet niet je naam en adres erbij te vermelden.
  • en de contributie over te maken op rekeningnummer NL57ABNA0627307167 t.n.v. Werkgroep Pleistocene Zoogdieren. (BIC: ABNANL2A (ABNAmro, Amsterdam))
    of naar PayPal-gebruiker: penningmeester@pleistocenemammals.com

Betaal hier direct uw contributie


Wij beheren tegenwoordig ook een iZettle account waarmee u eenvoudig de contributie en andere aankopen bij ons kunt pinnen tijdens één van onze bijeenkomsten, evenementen of bij beurzen.

wetakecards-nl