Jaargang 39 (2022)

Nummer 1

AGENDA – p.6
OUD & NIEUWS
Rob van den Berg – Oude liefde roest niet – p.7
Nike Liscaljet & Mauricio Antón – Op Digi-Safari in de Nederlandse ijstijd – p.8
WETENSCHAP
Prof. Dr. Leon Claessens – Ice Age Cemeteries symposium in Maastricht – p.12
Bert de Haar – Correlation table of quaternary stages in North America, the British Isles and North West Europe – p.13
Prof. Adrian M. Lister – Charles Darwin, fossil mammals, and the puzzle of extinction – p.14
Dr. H. Gregory McDonald – Building biodiversity: Mammalian immigration and the origin of the North American Pleistocene mammalian fauna – p.20
Dr. Jim I. Mead – Pleistocene (Ice Age) environments in the Black Hills, South Dakota, USA – p.29
Dr. Joaquin Arroyo-Cabrales & Rubén Manzanilla López – Giants & airplanes: Mammoths at the airport in Mexico City – p.34
Dr. H. Gregory McDonald – Exotics and endemics: Sloths in the North American Pleistocene mammalian fauna – p.40
Dr. Bas van Geel – Botanische informatie over het dieet en de leefomgeving van pleistocene grote grazers – p.47
Tessa Plint – The Ice Age giant beaver – p.52
Rob van den Berg, Peter de Bruijn, Ingrid de Bruijn & Bram Langeveld – Voorlopige resultaten van een inventarisatie van Nederlandse strandvondsten van Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Castoridae) – p.59
TOPVONDST
Tineke Lammerse, Astrid Luijendijk-Lammerse, Melanie A.D. During & Dennis F.A.E. Voeten – Een nijlpaardfalanx uit het Eemien van Maasvlakte 1 – p.66
BOEKEN
Peter de Bruijn – The Pleistocene of Untermassfeld near Meiningen (Thüringen, Germany) Part 4 – p.71
Nike Liscaljet – p.72