Jaargang 18 (2001)

2001 18e jaargang nr.1
Van de redactie – p. 2
Hansjorg Ahrens – Kor en Bot ziet Abraham – p. 3-6
Gennady Baryshnikov and Gennady Boeskorov – The pleistocene cave lion, panthera spelaea (Carnivora, Felidae) from Yakutia, Russia – p. 7-24
André A. Slupik – Passieve en actieve conservering van fossielen in het Natuurmuseum Rotterdam – p. 25-28
H.L. Blonk – Bijzondere vondsten: een opmerkelijk grote mamoettand – p. 29-30
Paul Storm – Resten van een hond uit de vindplaats Hoekgrot (Java) – p. 31-44
Hansjorg Ahrens – Uit de literatuur: 300 Pearls, natuurhistorische topstukken op internet – p. 45-48


2001 18e jaargang nr.2
Van de redactie – p. 2
Barth van der Geer en Alexandra van der Geer – Dagboek van een opgraving: Corbeddu, zaal IV – p. 3-14
Alexander Verpoorte en Thijs van Kolfschoten – Europese vindplaatsen: De paleolithische vindplaats Wachtberg, Oostenrijk – p. 15-16
Hanneke J.M. Meijer – Mammoeten moeten ook drinken, een nieuwe visie op een laat-pleistoceen ecosysteem – p. 17-26
Klaas Post – Bijzondere vondsten: Een fossiel slippertje? – p. 27-29
George Lucas, Alexandra van der Geer, Michael Dermitzakis – Evolution of the brain of Plio/Pleistocene wolves – p. 30-40
Alexandra van der Geer – Oud nieuws: Vondsten uit de krant – p. 41-43
Hansjorg Ahrens – Uit de literatuur: Der Höhlenbär – p. 44-46