Jaargang 01 (1984)

1984 1e jaargang nr.1
Voorwoord – p. 1
Van de redaktie – p. 2
Uitnodiging – p. 3
Berichten aan de leden – p. 4
De ijstijden in Arnhem (Tentoonstelling) p. 5
De Tegelen-fauna, een nieuwe les-set – p. 6-7
Vraag en Aanbod – p. 8
Niek KerkhoffDe Maasvlakte als gids voor het Pleistoceen van West-Nederland – p. 9-10
Dick Mol – Over de hand van de mammoet en een bijzonder middenhandsbeen van dit dier – p. 11-19
Thijs van Kolfschoten – Fossiele zoogdieren uit de groeve van Belvédère te Maastricht – p. 20-23
Gerard Willemsen – Siberische mammoetvondsten – p. 24-25
Henk Hiddingh – Enige aantekeningen bij de determinatie van fossiele resten van Bos Primigenius (=Oeros) en Bison priscus (=Steppewisent) – p. 26-33
Boekbespreking – p. 34-37 (Willemsen over Sparks; Willemsen over Nilsson; Mol over Boessneck; Mol over Scheck)
Ledenlijst – p. 38-39


1984 1e jaargang nr.2
Agenda – p. 41-42
Mededelingen – p. 43
Ledenadministratie – p. 43
Arno Heinrich – Das Museum für Ur- und Ortgeschichte in Bottrop, B.R.D. p. 45-46
Dick Mol – Vondstmelding: Postcraniale skeletdelen van één individu van de mammoet uit Nederland – p. 47-49
Thijs van Kolfschoten – Fossiele neushoorns uit Nederland – p. 50-53
M.B. Ahlte – Vondstmelding: Een collectie pleistocene zoogdierresten tentoongesteld in het gemeentehuis van de gemeente Wisch te Varsseveld – p. 54
Gerard Willemsen – De evolutie van het rendier – p. 55-62
L. Stolzenbach – Vondstmelding: Een keratine-hoorn van de oeros (Bos primigenius BOJANUS, 1827) uit de Noordzee – p. 63-65
D. P. Bosscha Erdbrink – Carnivora uit het Pleistoceen van Nederland – p. 66-98
Boekbespreking – p. 99-101 (Essen over Tangerding; Willemsen over Chorlton; Mol over Adam)