Bijeenkomst 29 april: WPZ University College 1

ZOEKEN

Zaterdag 29 april vindt de tweede bijeenkomst van dit jaar plaats in Historyland (Hellevoetsluis) en op Maasvlakte 2. Deze bijeenkomst is tevens het eerste college van de WPZ University! Het thema van de bijeenkomst is ZOEKEN en het programma staat hier onder. Aanmelden voor de WPZ University kan niet meer, maar ook zonder aanmelding zijn alle leden van harte welkom!

programma

11.00 Ontvangst met koffie en thee

11.30 Welkom door de voorzitter en introductie op thema ‘Zoeken’

11.35 Ivan van Marrewijk: De geheimen van de Zandmotor

Ivan van Marrewijk is een jonge, maar zeer ervaren en succesvolle verzamelaar op de Zandmotor. In zijn voordracht vertelt hij over zijn ervaringen met het zoeken op de Zandmotor (en stranden in het algemeen). Welke factoren vergroten de kans op vondsten? Waarop moet men letten? En hoe liggen die fossielen erbij?

11.55 Bram Goetheer: Fossielenmix uit Yerseke

De afgelopen 25 jaar (sinds 1988) heeft Bram Goetheer de schelpenhopen in Yerseke afgestruind. In die tijd is er heel veel verzameld en ook steeds meer duidelijk geworden over de herkomst en ouderdom van de vondsten. Natuurlijk ligt de focus op de pleistocene resten van land- en zeezoogdieren, maar er zal ook aandacht zijn voor fossiele schelpen en visresten. Opvallende vondsten zijn bijvoorbeeld zee-egels uit het Krijt en eocene schelpen zoals we die ook van Maasvlakte 2 kennen.

12.15 Henk ter Steege: Gruis

Henk ter Steege kwam in 1998 in aanraking met fossielen op het strand De Kaloot. Daar liggen vaak dikke pakken gruis met kleine fossielen erin; de verleiding om op de knieën te gaan is dan erg groot. Al snel werd het groter aangepakt: emmers gruis gingen mee naar huis, werden gezeefd en nauwkeurig uitgezocht. De vondsten worden netjes gecatalogiseerd, en gedetermineerd door kenners. Henk heeft ook veel ervaring op Maasvlakte 2, de Zandmotor en Cadzand. Dit levert veel boeiende fossieltjes op.

12.35 Dick Mol: Fossiele slurfdragers in situ – het letterlijk en figuurlijk opgraven van fossiele giganten in Namibië, Grieks Macedonië, Siberië, Alaska, Yukon en het Nederlandse Orvelte

Dit keer geen bijvangsten in de vorm van fossiele botten van de boomkorvisserij op de Noordzee. Ze zijn, op het ontzilten na, eigenlijk bijna klaar om gecatalogiseerd te worden voor een collectie. In deze voordracht neemt Dick Mol ons mee naar een opgraving. Waar graaf je op? Hoe graaf je op? Welke gereedschappen heb je nodig? Hoe moet je zo’n opgraving voorbereiden? En wat is de meerwaarde van een opgraving van skeletten en skeletdelen in de oorspronkelijke aardlaag?

13.05 Lunch met gelegenheid tot bekijken van het museum

De Theetuin van Historyland kent een eenvoudige lunchkaart en er is natuurlijk ook ruimte om een meegebrachte lunch te nuttigen. Educatief Centrum Historyland richt zich op geschiedenis in het algemeen, maar besteedt relatief veel aandacht aan het Pleistoceen van de Noordzee. In de tentoonstelling ‘Mammoetsteppe’ kunnen WPZ-leden hun hart ophalen.

14.00 Vertrek naar Maasvlakte 2 voor praktijkgedeelte

Verzamelen op parkeerterrein P5 ‘Hoekse Slag’, aan de Prinses Maximaweg, coördinaten: 51.951164; 3.96672.

14.30 Aanvang praktijkgedeelte Maasvlakte 2

Het praktijkgedeelte bestaat uit een korte uitleg door Ivan van Marrewijk en in de geest van WPZ University gaan we daarna met elkaar het strand op en zullen de meer ervaren leden de minder ervaren leden helpen.

16.30 Afsluiting praktijkgedeelte en einde