WPZ bijeenkomst


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 5 november 2022 tot en met 5 november 2022. De eerstvolgende keer is op 5 november 2022 11:00


Het bestuur van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren heeft het genoegen u uit te nodigen voor de bijeenkomst op
zaterdag 5 november 2022
in
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345, 3015 AA Rotterdam

Meer informatie:
www.hetnatuurhistorisch.nl

Programma

11.00-11.30 uur: Inloop met koffie en thee

11.30-11.35 uur: Welkom door de voorzitter

11.35-12.20 uur: Klaas Post, De enkel van de walvis

12.20-13.05 uur: Hidde Bakker, Het plio-pleistocene dolfijngenus Hemisyntrachelus

13.05-14.30 uur: Pauze. U kunt uw eigen lunch nuttigen of gebruikmaken van de horeca in de omgeving. De pauze is ruim gepland, zodat er voldoende tijd is om weer eens bij te praten en vondsten te determineren.

14.30-15.15 uur: Marcel Niekus, Stichting STONE
Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld.

15.15-15.45 uur: Terugblik op het symposium On Stage: Ice Age Cemeteries dat op 21 en 22 mei jl. plaatsvond in Maastricht ter ere van het veertigjarig jubileum van de WPZ.

15.45-16.00 uur: Mededelingen door de leden en afsluiting.