WPZ bijeenkomst 5: Centraal thema: Wolven


Evenementgegevens


Programma

10:00-10:30u

Aankomst met koffie/thee

10:30-11:05u

Mietje Germonpré – Domesticatie van de wolf tijdens de Laatste IJstijd.

De grijze wolf, de akelige hoofdrolspeler in veel sprookjes, deelt onze wereld sinds de ijstijd. De hond, de beste vriend van de man, stamt ook uit die tijd. Waar, wanneer, hoe en waarom hebben prehistorische mensen de wolf gedomesticeerd? Of heeft dit geduchte roofdier zelf aansluiting gezocht bij onze voorouders?

11:05-11:45u

Leo Linnartz – Wolven in Nederland en de recente ontwikkelingen.

11:45-12:30u

Micha Dudek: Wolven in Duitsland – Hoeveel wolf kan het land verdragen? (presentatie in het Duits)

Na een korte introductie, met geweldige filmbeelden, over de “kunstmatige” wolvenpopulaties in Yellowstone National Park, kijken we naar de natuurlijke terugkeer van de sinds het jaar 2000 meer dan 500 dieren uit meer dan 70 roedels in Duitsland. Daarbij is een duidelijke noordwestelijke expansietrend zichtbaar. Na eeuwen van intensieve vervolging en veranderingen in het landschap wordt de mens “plotseling” geconfronteerd met wolven. Kan dat goed gaan? De conflicten tussen mens en wolf zijn onvermijdelijk. Met reflecties op biologie, ecologie, ethologie en paleontologie gaan we op reis door tijd en ruimte. Natuurlijk valt er iets te zeggen over het beschermen en beheren van de wolven. Daarom zullen de beschouwingen van de pleistocene herkomst van wolf en mens, en de toekomstige samenleving van beide soorten bijzonder spannend zijn.

12:30-12:45u

Mededelingen door de leden

12:45-14:15u

Pauze met mogelijkheid tot determineren, met in het bijzonder vergelijkingsmateriaal van wolf en hond, of wandelen in de omgeving.

Micha Dudek heeft boeken, t-shirts en een wolvenmodel mee.

14:15-15:00u

Eline van Asperen: Hoe kan pleistocene zoogdierpaleontologie een bijdrage leveren aan natuurbehoud?

Hoewel pleistocene zoogdieren op zichzelf al een interessant studieobject vormen, blijkt het onderzoek naar deze dieren ook van groot nut voor de moderne natuurbescherming. Door middel van een aantal voorbeelden zal ik laten zien hoe de pleistocene zoogdierpaleontologie kan bijdragen aan zowel grootschalige concepten die de achtergrond vormen van concrete beleidsplannen als informatie opleveren die in specifieke situaties het huidige natuurbeleid kan ondersteunen of veranderen.

15:00-16:00

George-Dian Balan: How Big is Big? On African, Asian and Woolly Big Tuskers.

In the three elephant species discussed, male tusks reach similar lengths (up to 3 m in Asians, 3.5 m in Africans and over 4.2 m in Woollies) and weights (up to 73 kg per side in Asians and up to 110 kg in Africans and Woollies). There are significant variations between populations: the biggest bodied Woollies lived in Western Europe. Natural selection has favoured big tusked and/or big-bodied males in all three species. These are exterior signs of superior genetics. However, human-driven reverse selection (mainly trophy hunting for Africans and mainly captivity for Asians) eliminated the bulls with the best genes from the populations without being allowed to pass on their genes. Today, there are only around 30 African elephants with tusks-to-the ground, and a dozen of Asians.