WPZ bijeenkomst #4 Zeeuwse IJstijd


Evenementgegevens


Uitgebreide routebeschrijving en parkeergelegenheid: https://www.stadhuismuseum.nl/bezoek-het-museum/bezoekersinformatie/

De WPZ komt bijeen in het Stadhuismuseum naar aanleiding van de fraaie tijdelijke tentoonstelling Expeditie Zeeuwse IJstijd.

Hierin zijn topstukken uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te zien, waaronder een van de fraaiste fossielen van de mastodont
van Auvergne: een onderkaak met kies.

De lezingen passen bij dit thema en gaan over de rijke
fossielenvindplaatsen in de Ooster- en Westerschelde.

Programma:

Vanaf 10.00 uur: inloop met koffie en thee

10.30 uur: opening van de bijeenkomst door de voorzitter

10.35 uur: Jelle Reumer, Universiteit Utrecht
Aan de rand van het Noordzeebekken Zeeland bevindt zich aan de rand van het Noordzeebekken, een langzaam dalend en zich vullend deel van Noordwest Europa. Terwijl de sedimentlagen in het midden vele kilometers dik zijn, worden zenaar de rand toe steeds dunner. Hoe zuidelijker je komt, hoe sneller je daardoor in oudere lagen terechtkomt. Fossielen zitten overal in, maar worden vaak als losse vondsten opgeraapt of opgevist. En de praktijk is ingewikkelder dan de theorie. Wat doen fossielen van 2 miljoen jaar oud in Laat-Pleistocene zanden?

11.30 uur: Mark Bosselaers, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
De mariene zeezoogdieren in de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap: topstukken, historiek en een algemeen overzicht
In de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zitten een aantal topstukken, zowel wetenschappelijk (o.a. Diunatans luctoretemergo, een nieuwe vinvissoort uit het vroeg Plioceen; een zeer grote potvistand) als esthetisch (het orka-embryo, verschillende dolfijnenschedels, twee walrusschedels, een recente dwergvinvisschedel etc.). Verder levert ca. 100 jaar continu verzamelen in de “Zeeuwse stromen” ook een inzicht in de Mio- en Pliocene fauna van
het kustgebied van het Noordzeebekken. Verder bekijken we hoe de collectie tot stand kwam, hoe de contacten tussen schippers en conservatoren daar een belangrijke rol in speelden en hoe ze pas heel recent in detail werd gecatalogiseerd. Een overzicht dus van één eeuw fossielen verzamelen op de Schelde.

12.30 uur: Pauze
Maak vooral van de pauze gebruik om de tentoonstelling Expeditie Zeeuwse IJstijd te bekijken! U kunt een Zeeuwse bolus in het museumcafé nuttigen, of gebruik maken van de horeca in de directe omgeving. Zelf lunch meebrengen kan natuurlijk ook.

14.00 uur: Dick Mol, Natuurhistorisch Museum Rotterdam
De mastodont van Auvergne: een iconische slurfdrager uit het Plioceen en Pleistoceen. Vele jaren van intensief verzamelen in de diepe geulen van de Oosterschelde heeft een schat aan fossiele zoogdierresten opgeleverd. Op basis van de fossil record kunnen we stellen dat een van de algemeenste diersoorten uit het late Plioceen en het vroege Vroeg-Pleistoceen de mastodont van
Auvergne, Anancus arvernensis, is geweest die de oevers van de Oer-Schelde bewoonde. Wat voor iconisch zoogdier was de mastodont van Auvergne? Was het de voorloper van de mammoet? Was de mastodont echt zo groot? Hoe heeft zijn leefgebied er uit gezien? Hoe zouden we zo’n prehistorisch
dier kunnen reconstrueren? Op deze vragen zal getracht worden antwoorden te geven.

15.00 uur tot 15.30 uur: Mededelingen door de leden en afsluiting